Site içi arama :
Biçem Alıştırmaları Biçem Alıştırmaları
Raymond Queneau
 Özgün Adı : Exercices de style
 Çeviren : Armağan Ekici

edebiyat | deneme | ISBN: 9755702059 | 140 sayfa | Özgün Dili : Fransızca
Basım Tarihi : Aralık 2003 | Etiket Fiyatı 10,00 TL
1947'de yayımlanan Biçem Alıştırmaları, Queneau'nun adının duyulmasına yol açan kitabı. Queneau, bu kitabın ilhamını Bach'ın Füg Sanatı'nın çalındığı bir konserden almış: Basit bir motiften yola çıkarak sonsuz sayıda çeşitleme yapmanın mümkün olması fikri, onu bu kitabı yazmaya yöneltmiş.
Sıradan bir hikaye parçasının 99 değişik biçimde anlatılmasına dayan bu ufak kitap, Queneau'nun en önemli, en çok iz bırakmış yapıtlarından biri; Oulipo akımının bir çok özelliğinin nüvesi, bu kitaptan geliyor.

Biçem Alıştırmaları, doğurduğu ilüstrasyonlar, kabareler, tiyatro oyunları, başka yazarlarca yapılan ekler, ilham verdiği yapıtlarla (bunların arasında Ferit Edgü'nün 'Yazmak Eylemi' de var) çağdaş edebiyatın klasiklerinden biri.

Biçem Alıştırmaları, dilin, anlatımın, gerçekliğin çokyönlülüğü ve çeşitliliği üzerine son derece ciddi imalar içeren bir mizah kitabı (ya da son derece gayriciddi bir dilbilim kitabı) olarak okunabilir. Kitabı, bütün Avrupa dillerinden sonra nihayet Türkçeye de getiren bu çeviri, Queneau'nun hazırladığı iki edisyondaki (1947 ve 1973) bütün alıştırmaları içeriyor.
Raymond Queneau (1903 - 1976), düzyazı ve şiirlerinde dili büyük bir ustalıkla kullanan 20. yy. ortalarının önde gelen gelen Fransız yazarıdır. Ansiklopedik merakları da olan yazar, etkili Encyclopédie de la Pléiade'in önce düzeltmenliğini, 1955'ten sonra da yönetmenliğini yaptı. 1920'lerde gerçeküstücülükten etkilenerek benimsediği sözcük oyunlarını, kara mizahı ve otoriteye karşı alayı içeren üslubunu sonradan da sürdürdü.

1960'lı yıllarda edebiyatın sınırlarını genişletmek amacıyla bir grup arkadaşıyla oulipo akımını kurdu.

Mizahi üslubu ve dilsel çarpıtmalarıyla gerçekte köklü kötümserliğini ve ölüm konusundaki saplantısını gizliyordu.
Konuları genellikle bir banliyöde, bir lunaparkta ya da metroda geçen romanlarında saçma bir dünya imgesi çizen Queneau, bu yapıtlarında sıradan insanların yaşamını, günlük dildeki argodan yüksek şiirsel anlatıma kadar değişen bir üslupla betimler.

Queneau'nun yayınladığımız diğer kitapları: Zazie Metroda, Zorlu Bir Kış Biçem Alıştırmaları ve Dostum Pierrot’dur.
PAYLAŞ
     
© 2010 SEL YAYINCILIK. Tüm hakları saklıdır.