Site içi arama :
Acı Çeken Tanrı: Kıyameti Tersyüz Etmek Acı Çeken Tanrı: Kıyameti Tersyüz Etmek
Slavoj Žižek-Boris Gunjević
 Özgün Adı : God in Pain: Inversions of Apocalypse
 Çeviren : Arda Çiltepe

DüşünSel | Kuram | ISBN: 978-975-570-647-4 | 236 sayfa | Özgün Dili : İngilizce
Basım Tarihi : Ekim 2013 | Etiket Fiyatı 18,00 TL
Din ve felsefe ile güncel politik yaklaşımlar arasında ne tür bağlantılar vardır ve bunlar ne şekilde geliştirilebilir? Slavoj Žižek ve radikal teolog Boris Gunjević, Acı Çeken Tanrı: Kıyameti Tersyüz Etmek’te bu sorunun cevabını ararken üç temel dini inanç sistemini, özellikle toplumu dönüştürmek için gereken manevi değerleri inşa etmede kullanılacak araçları sağlayabilme potansiyelleri bakımından mercek altına alıyorlar.

Hıristiyanlık, İslam ve Yahudilik üzerine  “diyaloglar” aracılığıyla yaptığı bu değerlendirmelerde Žižek; Lacan, Levinas, Hegel ve Augustinus gibi isimlerin kuramları yardımıyla ve Dante’den Dostoyevski’ye uzanan geniş bir yelpazedeki kültürel örneklerle kapitalizm eleştirisine yöneliyor. Žižek ve Gunjević, İslam ülkelerinde şiddetin din aracılığıyla meşruiyet kazanması ve modern ateistlerde Tanrı’dan bile daha sınırlandırıcı şekilde ortaya çıkabilen bilinçaltının paradoksları gibi beklenmedik durumları ele alarak inanç kavramını irdeliyorlar. Bu bağlamda, yalnızca acı çektiren bir Tanrı’dan ziyade, kendisi de acı çeken bir Tanrı fikri ortaya koyarak birey ile Tanrı arasındaki ilişkileri yeniden düşünme yolları sunuyorlar.

SLAVOJ ŽIŽEK, 1949’da, Slovenya’nın Ljubljana kentinde doğdu. Ljubljana Üniversitesi’nde Felsefe doktorası yaptı. Lacan üzerine çalışmalarını derinleştirmek için Paris’e giderek Jacques-Alain Miller ve François Regnault’dan psikanaliz dersleri aldı. Ayrıca Jacques Derrida, Jacques Lacan, Sigmund Freud ve Louis Althusser gibi önemli düşünürlerin kitaplarını Slovenceye çevirdi. Erken dönem çalışmalarında, Marksist ve Hegelyen felsefeyi Lacan üzerinden yorumladı. İdeolojinin gerçeği şekillendirmede nasıl bir rol oynadığını irdelediği ve dünyaca ünlü bir filozof ve kültür eleştirmeni olarak tanınmasını sağlayan ilk yapıtı İdeolojinin Yüce Nesnesi, 1989 yılında yayımlandı. Bundan sonra da psikanaliz ve Hollywood sineması, popüler kültür, politik felsefe ve din üzerine eleştirilerini içeren çok sayıda kitap yayımladı. 

BORIS GUNJEVIĆ, tanrıbilimci, rahip, felsefe ve liturji tarihi profesörüdür. 1972’de Hırvatistan’ın Zagreb kentinde doğdu. Doktora derecesini “John Milbank’in Postmodern Eleştirel Augustinusçuluğu” başlıklı teziyle Zagreb’deki Katolik İlahiyat Fakültesi’nden aldı. 1997 yılından itibaren çeşitli okullarda ve ilahiyat fakültelerinde dersler verdi ve çok sayıda panel ve sempozyuma katıldı. Halen Biblijski Enstitüsü’nün Etik bölümünde konuşmacı olarak çalışmaktadır. Crucified Subject: Without the Grail adlı kitabın yazarıdır.

“Sadece ıstırap çeken bir tanrı bizi kurtarabilir” 6.11.2013
Temelini Zizek’in “İsa’nın Canavarlığı” başlıklı çalışmasından alan ve Semavi inançlar, felsefe ve psikanalizin kol gezdiği bu eser, bugünlerde Türkiye’nin gündemindeki pek çok şeye farklı bir tartışma boyutu ve derinlik katabilecek bir içeriğe


Dostoyevski'ye karşı Zizek 22.11.2013
Yücel Kayıran - Radikal Kitap / "Zizek, Lacan'a atıfta bulunarak, Dostoyevski'ye karşı 'Tanrı varsa her şey mübahtır. Tanrı yoksa her şey yasaktır' argümanını dile getiriyor."


PAYLAŞ
     
© 2010 SEL YAYINCILIK. Tüm hakları saklıdır.